Oct
08
LE BUREAU DU PROCUREUR EN ISRAEL N ACCEPTE PAS D ETRE SOUMIS A LA CRITIQUE DU COMITE DE CONTROLE DE L ETAT OU SEUL AU MONDE

 
 

ועד הפרקליטים הודיע בחודש שעבר על סכסוך עבודה ואיים לשבות, בשל הודעת נציבת הביקורת על הפרקליטות כי בכוונתה לבדוק את התנהלות הפרקליטותבפרשת ד"ר מאיה פורמן. כך עולה ממכתב שהפיצה יו"ר ועד הפרקליטים, לימור פלד, מהפרקליטות האזרחית במחוז תל אביב, ליועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין ולפרקליט המדינה, שי ניצן.

מאז הקמת הנציבות באפריל האחרון, הפרקליטים לא משתפים פעולה עם הביקורת נגדם, בעוד שפרקליטי המחוזות וההנהלה הבכירה כן. אחד התיקים שעליהם הודיעה הנציבה, השופטת בדימוס הילה גרסטל, שבכוונתה לבדוק היא התערבות הפרקליטות והניסיון לבטל את מינויה של ד"ר מאיה פורמן, הרופאה המשפטית שהעידה לטובת רומן זדורוב, לתפקיד מנהלת היחידה לרפואה משפטית־פתולוגית במכון לרפואה משפטית.

הפרקליטות הפסידה באחרונה בקרב המשפטי בבית הדין לעבודה, אך התיק לא הסתיים. היועץ וינשטיין סירב לבקשת גרסטל לפתוח בבדיקת התנהלות הפרקליטות בתיק, בין היתר עקב טענות על ניגוד עניינים בעבודתה, בשל העובדה שמדובר בתיק תלוי ועומד וכי הגורמים הבכירים במשרד המשפטים, לרבות הוא, מעורבים בתיק ואין הצדקה לביקורת תוך כדי ניהול הליך. בעקבות הסירוב, הודיעה גרסטל כי עם סיום התיק, תחל הבדיקה. וינשטיין הגיב לה כי הוא רואה בכך הטלת מורא על הפרקליטים.

ד"ר מאיה פורמן
ד"ר מאיה פורמן . צילום: ללא קרדיט

נציגה מטעם הנציבות הגיעה לאחד הדיונים בעניינה של פורמן בבית הדין לעבודה ולא הזדהתה. הפרקליטות קראה על כך ב-TheMarker ורתחה מזעם. פלד מצטטת כתבה זובמכתבה. "למותר לציין שהתנהלות זו פוגעת בכלל הפרקליטים העושים את מלאכתם נאמנה ופועלים במסירות להגנה על הציבור ועל שלטון החוק, וזאת באופן בלתי מוצדק ובלתי סביר ואף יש בה כדי ליצור אפקט 'מצנן ומרתיע' על עבודתו של הפרקליט המטפל בתיק", כתבה פלד.

אחד הנושאים הנוספים שמעלה פלד היא בדיקה נוספת שעורכת הנציבה גרסטל בעניין פרקליטה, אף היא מהפרקליטות האזרחית ממחוז תל אביב, שהממונים עליה התלוננו על חוסר תפקוד. בין היתר התלוננו עליה בשל אי הגשה בזמן של תשובות לבית המשפט, שהביאו לפסקי דין שניתנו נגד המדינה. נגד אותה פרקליטה מתנהל הליך בירור שייתכן שיוביל לפיטוריה ופלד מלינה על כך שנגד הפרקליטה מתנהל הליך בדיקה כפול, הן בירור פנימי והן בירור על ידי נציבות הביקורת.

פלד דרשה להביא להשהיית עבודת נציבות הביקורת. "הקמתה של הנציבות והתנהלותה, ובפרט כזו הפועלת ללא אמות מידה מוסכמות וללא הסדרת השלכותיה על כלל תנאי העסקת פרקליטי המדינה בהסכם קיבוצי, איננה מקובלת על הארגון ובכוונת הארגון לפעול בכלים הארגוניים העומדים לרשותו בעניין".

בשלב זה אין בכוונת הפרקליטים לשבות, אך פלד לא מציינת זאת באופן גלוי לצרכי המשא ומתן. פלד שלחה היום מייל לכל 1,400 הפרקליטים שבמשרד המשפטים ובישרה להם על ההתפתחויות השונות. בין היתר ציינה כי פרקליטים נדרשים להגיב לתלונות אישיות נגדם. "איננו חוששים מבדיקה מערכתית שתביא להתייעלות הפרקליטות ותשפר את עבודתה. אך אנו סבורים, כי הנציבות כפי שהוקמה, והיום כבר מונה כ-24 עובדים, איננה המענה המתאים למטרה זו. בכל מקרה, לא ניתן להסכים להתנהלותה ללא הסדרת גדר סמכויותיה, אופן התנהלותה והיחס בינה לבין גופי הביקורת הסטטוטוריים הקיימים וללא הגנה על זכויותינו כעובדים וכמבוּקרים", נכתב.

 

Ajouter un commentaire

Image CAPTCHA